Çoklu Evrenin Cazibesi ve Bir Fizikçinin ListesiHepimiz özellikle de bilimkurgu filmlerini izlerken “yok artık bu kadar da olmaz!” demişizdir. En azından ben diyorum. Geçenlerde üşenmeyip, bilim insanları bu filmler konusunda neler diyor diye bakınırken Philadelphia'daki Saint Joseph's Üniversitesi'nde fizik profesörü olan Paul Halpern’in bir listesine rastladım. Kendisi teorik fizik eğitimi almış olmasına rağmen, bilim kurgu ve kültürdeki fiziğin tezahürlerine beslediği hayranlık ve deneyimleri ona “The Allure of the Multiverse” isminde bir de kitap yazdırmış. 

 

İşte Halpern’in kronolojik olarak listelediği ve çoklu evrenler ve alternatif gerçeklik konularını işleyen o filmler ve konuları.

 

It’s a Wonderful Life (1946)

 

"It's a Wonderful Life", Frank Capra tarafından yönetilen ve 1946 yılında yayınlanan klasik bir Amerikan filmidir. Film, hayatın anlamını ve değerini sorgulayan bir karakter olan George Bailey'nin hikayesini anlatır.

 

Filmin açılış sahnelerinde, George Bailey'nin intihar etmeye karar verdiği bir noktada tanrısal bir müdahale gerçekleşir ve melek Clarence, George'u kurtarmak için görevlendirilir. Clarence, George'un hayatını geriye doğru izlerken, George'un hayatının nasıl bir etki yarattığını ve dünyayı nasıl değiştirdiğini görürüz.

 

Filmde zamanın işleyişi üzerine dikkat çekici unsurlar bulunur. Özellikle, George'un olmadığı bir dünyanın nasıl görünebileceğini gösteren sahnelerde zamansal paradoks ve nedensellik konuları vurgulanır. George'un varlığı, çevresindeki insanların hayatlarını nasıl etkilediği ve bir dizi olayın nasıl birbirine bağlı olduğu üzerinde odaklanır.

 

Aynı zamanda, filmde geçmiş, şimdi ve gelecek arasındaki ilişki de önemli bir tema olarak işlenir. George'un geçmişteki kararlarının bugünkü yaşamına ve gelecekteki sonuçlarına nasıl yansıdığına dair gösterilen örnekler, zamanın nasıl bir döngü içinde olduğunu ve insanın seçimlerinin bu döngüyü nasıl şekillendirebileceğini vurgular.

 

"It's a Wonderful Life", sadece fiziksel gerçeklikten ziyade insan ruhunu ve ilişkilerini keşfetmesiyle de tanınır. Ancak, zaman ve nedensellik gibi fiziksel kavramlar üzerine de düşündüren derinliklere sahiptir. Bu nedenle, film hem duygusal hem de düşünsel olarak izleyicilere zengin bir deneyim sunar.

 

Back to the Future (1985)

 

"Back to the Future", Robert Zemeckis'in yönettiği ve 1985 yılında yayınlanan klasik bir bilim kurgu filmidir. Film, genç Marty McFly'ın DeLorean marka bir araçla zaman yolculuğu yapmasıyla yaşanan maceraları anlatır.

 

Zaman yolculuğu kavramı, filmde temel bir rol oynar ve bu da fizik bilimine oldukça ilgi çekici bir konu sunar. 

 

Çoklu evren teorisi, filmde özellikle zaman yolculuğunun sonuçlarına odaklanırken önemli bir rol oynar. Marty, geçmişe giderek kendi geleceğini değiştirir ve bu da alternatif bir gerçekliğin ortaya çıkmasına yol açar. Bu, filmdeki ana karakterlerin karşılaştığı temel sorunlardan biridir; geçmişi değiştirmenin ve geleceği etkilemenin sonuçları.

 

Ayrıca, filmde paralel evrenlerin varlığına dair ipuçları da bulunur. Marty, farklı zamanlarda farklı kararlar alarak alternatif gerçeklikler yaratır ve bu da izleyiciye farklı olasılıkların nasıl ortaya çıkabileceğini gösterir.

 

Groundhog Day (1993)

 

"Groundhog Day", zaman döngüsü ve alternatif gerçeklikler gibi konuları ele alan unutulmaz bir komedi klasığıdır. Film, sinirli bir hava durumu sunucusu olan Phil Connors'ın (Bill Murray) aynı günü tekrar tekrar yaşamasını konu alır.

 

Zaman döngüsü kavramı, filmde temel bir tema olarak karşımıza çıkar. Phil, her sabah aynı gün olan 2 Şubat'a uyanır ve bu durum onun için bir tür ceza gibi görünür. Ancak, zamanla Phil, bu döngünün bir fırsat olduğunu keşfeder ve kendisini geliştirmek, sevgi ve bağlılık gibi değerleri öğrenmek için kullanır.

 

Filmdeki zaman döngüsü, fizik bilimiyle de ilişkilidir. Zaman döngüsünün nasıl oluştuğu ve nasıl kırılabileceği gibi konular, filmde zaman paradoksları ve kuantum fiziği gibi konularla bağlantılı olarak ele alınır. Phil'in yaşadığı deneyimler, izleyiciye kuantum düzeydeki olası gerçekliklerin karmaşıklığını ve etkileşimlerini gösterir.

 

Alternatif gerçeklikler kavramı da filmde önemli bir yer tutar. Phil, her gün aynı olayları yaşasa da davranışları ve kararları sonucunda farklı sonuçlar elde eder. Bu da izleyicilere, farklı seçimlerin ve davranışların nasıl farklı gerçeklikler yaratabileceğini gösterir.

 

12 Monkeys (1995)

 

"12 Monkeys", Terry Gilliam'ın yönettiği ve 1995 yılında yayınlanan bir bilim kurgu filmidir. Film, post-apokaliptik bir dünyada geçer ve bir zaman yolcusunun geçmişe gönderilerek insanlığın yok oluşunu engellemeye çalışmasını konu alır.

 

Fizik bilimi, filmde temel bir tema olarak karşımıza çıkar. Zaman yolculuğu, görecelik kuramı ve zaman paradoksları gibi kavramlar, bilimsel bir perspektiften ele alınır. Zaman yolcusunun geçmişteki eylemlerinin gelecekteki sonuçları nasıl etkilediği anlatılırken aynı zamanda bu durum, fiziksel gerçeklikle ilişkilendirilir.

 

Zaman yolculuğu kavramı, filmde özellikle karmaşık bir şekilde işlenir. Zaman yolcusu James Cole (Bruce Willis), hem geçmişteki hem de gelecekteki olayları deneyimleyerek alternatif gerçeklikler arasında yolculuk yapar. 

 

Sliding Doors (1998)

 

"Sliding Doors", Peter Howitt tarafından yazılıp yönetilen ve 1998 yılında yayınlanan bir İngiliz filmidir. Film, zamanın farklı kaderleri nasıl şekillendirebileceğini ve alternatif gerçekliklerin varlığını keşfeden bir kadının hikayesini anlatır.

 

Fizik bilimi, filmde temel bir tema olarak karşımıza çıkar. Film, zamanda yolculuk ve alternatif gerçeklikler gibi kavramları ele alırken, bu kavramların fiziksel temellerini inceler. Ana karakter Helen'in yaşadığı farklı zaman çizgileri arasında gidip gelmesi ve yaşamının farklı yönlerini deneyimlemesi, izleyicilere zamanda yolculuğun nasıl mümkün olabileceğini gösterir.

 

Zamanda yolculuk kavramı, filmde özellikle ilgi çekicidir. Helen, Londra metrosunda bir treni kaçırdığı iki farklı durum arasında seçim yapar. Bu seçim, onun yaşamında iki farklı yolun açılmasına neden olur. Film, bu iki alternatif gerçeklik arasında gidip gelerek, izleyicilere farklı seçimlerin nasıl farklı sonuçlara yol açabileceğini gösterir.

 

Run Lola Run (1998)

 

"Run Lola Run", Tom Tykwer tarafından yazılıp yönetilen ve 1998 yılında yayınlanan bir Alman filmidir. Film, zamanın tekrar tekrar yaşanmasını ve farklı seçimlerin nasıl farklı sonuçlara yol açabileceğini konu alır.

 

Lola'nın yaşadıkları izleyicilere zamanın nasıl bir döngü içinde olduğunu ve farklı seçimlerin nasıl farklı sonuçlara yol açabileceğini gösterir.

 

Zamanda yolculuk kavramı, filmde özellikle dikkat çekicidir. Lola, sevgilisi Manni'yi kurtarmak için sürekli olarak aynı günü yaşar ve farklı seçimler yaparak farklı sonuçlar elde etmeye çalışır. Bu durum, zamanın tekrar tekrar yaşanmasını ve her seferinde farklı bir gerçekliğin oluşmasını izleyicilere gösterir.

 

Alternatif gerçeklikler, filmde de önemli bir tema olarak işlenir. Lola, farklı seçimler yaparak farklı sonuçlar elde eder ve bu da izleyicilere farklı olasılıkların nasıl ortaya çıkabileceğini gösterir. Film, bu alternatif gerçeklikler arasında gidip gelerek, izleyicilere farklı kaderlerin ve sonuçların nasıl olabileceğini gösterir.

 

The Matrix (1999)

 

"The Matrix", Wachowski kardeşler tarafından yazılıp yönetilen ve 1999 yılında yayınlanan bir bilim kurgu filmidir. Film, insanlığın gerçekliğinin aslında bir yapay zeka tarafından kontrol edildiği bir dünyada geçer.

 

Matrix'in ne olduğu, insanların nasıl kontrol altında olduğu ve gerçekliğin nasıl şekillendirildiği gibi sorular, filmde fiziksel gerçeklikle ilişkilendirilir.

 

Zamanda yolculuk kavramı, filmde dolaylı olarak işlenir. Özellikle, filmde zamanın nasıl algılandığı ve kontrol edildiği konusunda ipuçları bulunur. Matrix içindeki karakterler, zaman ve gerçeklik kavramlarını yeniden tanımlar ve bu da izleyicilere zamanda yolculuk gibi kavramları düşündürür.

 

Alternatif gerçeklikler, "The Matrix"te merkezi bir tema olarak işlenir. Ana karakter Neo'nun gerçekliği keşfetme ve Matrix'ten kaçış çabaları, farklı bir gerçeklik algısı oluşturur. Film, insanların gerçekliği algılamalarını ve bu algının nasıl manipüle edilebileceğini göstererek, izleyicilere alternatif gerçekliklerin karmaşıklığını ve etkileşimlerini sunar.

 

Donnie Darko (2001)

 

"Donnie Darko", Richard Kelly tarafından yazılıp yönetilen ve 2001 yılında yayınlanan psikolojik bilim kurgu filmidir. Film, bir genç olan Donnie Darko'nun tuhaf ve karmaşık deneyimlerini konu alır, bu deneyimler zamanda yolculuk ve alternatif gerçeklikler gibi kavramları da içerir.

 

Film, zamanın doğası ve zamanın nasıl manipüle edilebileceği gibi konuları ele alırken, bu kavramlar fiziksel bir açıdan da incelenir. Donnie'nin yaşadığı deneyimler, izleyicilere zaman paradoksları ve kuantum fiziği gibi konuları düşündürür.

 

Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018)

 

"Spider-Man: Into the Spider-Verse", Phil Lord ve Christopher Miller tarafından yazılıp yönetilen ve 2018'de yayınlanan bir animasyon filmidir. Film, Marvel Evreni'ndeki çeşitli alternatif gerçekliklerden gelen farklı Spider-Man karakterlerinin bir araya gelerek bir tehdidi durdurma çabalarını konu alır.

 

Alternatif gerçeklikler, "Spider-Man: Into the Spider-Verse"un merkezi bir temasıdır. Farklı evrenlerden gelen farklı Spider-Man karakterleri, izleyicilere alternatif hikayeler anlatırken farklı evrenlerin nasıl olabileceğini de gösterir. Film, izleyicilere gerçeklik kavramının esnekliğini ve çeşitliliğini vurgulayarak, Marvel Evreni'nin genişliğini ve derinliğini gösterir.

 

Everything Everywhere All at Once (2022)

 

"Everything Everywhere All at Once" (2022), Daniel Kwan ve Daniel Scheinert tarafından yönetilen ve birçok evrenden gelen farklı versiyonlardaki bir kadının maceralarını konu alan fantastik bir film. Fizik, zamanda yolculuk ve alternatif gerçeklikler gibi kavramlar bu filmde merkezi bir rol oynar.

 

Filmde, ana karakterin bir dizi alternatif evrende farklı versiyonlarıyla karşılaşması ve bu evrenler arasında geçiş yapması sağlanır. Bu, zamanda yolculuğu ve alternatif gerçeklikleri bir araya getirerek karmaşık ve zengin bir hikaye dokusu oluşturur. Fiziksel gerçeklikler arasında gidip gelme yeteneği, izleyicilere evrenler arası ilişkilerin ve etkileşimlerin karmaşıklığını gösterir.

 

Zamanda yolculuk konsepti, filmde hem kişisel hem de evrensel bir boyutta ele alınır. Ana karakter, zamanda yolculuk yaparak geçmişteki veya gelecekteki olayları etkileme ve farklı sonuçlar yaratma yeteneğine sahiptir. Bu, izleyicilere zamanın esnekliğini ve zamanın nasıl bir döngü içinde olduğunu düşündürür.

Çoklu Evrenin Cazibesi ve Bir Fizikçinin Listesi Çoklu Evrenin Cazibesi ve Bir Fizikçinin Listesi Reviewed by sineMakale on Mayıs 06, 2024 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Banner
Blogger tarafından desteklenmektedir.